DEMENTE:

De senere år er der kommet meget fokus på hvad musik gør for demente. Musik anvendes for at stimulere personer med demens og kan dæmpe urolig adfærd. Jeg har erfaring med demente og kan komme og synge/spille. Musikken tilpasses individuelt til personen med demens.